Clicky
HOTLINE: 0939 257 838
Tiếng Việt | English

04/04/2023

SỨ MẠNG, TẦM NHÌN, QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN, SLOGAN VÀ HỆ THỐNG GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ

1. Sứ mạng

Trường ĐH Nam Cần Thơ là tổ hợp đào tạo, nghiên cứu và hệ thống doanh nghiệp trong các lĩnh vực sức khỏe, kinh tế-xã hội, kỹ thuật-công nghệ; Địa chỉ kiến tạo cơ hội tiếp cận giáo dục đại học và khởi nghiệp cho các phân khúc thị trường lao động ở vùng Đồng bằng Sông Cửu Long và trong cả nước, đồng thời tham gia hội nhập vào khu vực Đông Nam Á.

2. Tầm nhìn đến 2045

- Đến năm 2030, kèo nhà cái phạt góc sẽ trở thành trường đại học đại học tư thục định hướng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hàng đầu ở vùng Đồng bằng Sông Cửu Long trong các lĩnh vực sức khỏe, kinh tế-xã hội và khoa học kỹ thuật-công nghệ, ngang tầm với các trường đại học tiên tiến trong nước và Khu vực Đông Nam Á.

- Đến năm 2045, kèo nhà cái phạt góc sẽ trở thành một tổ hợp đào tạo, nghiên cứu và hệ thống doanh nghiệp đổi mới sáng tạo tư thục hàng đầu Việt Nam trong các lĩnh vực sức khỏe, kinh tế-xã hội, kỹ thuật-công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực và các giải pháp phục vụ tăng trưởng, hội nhập và phát triển bền vững vùng Đồng bằng Sông Cửu Long và cả nước.

3. Quan điểm phát triển

3.1. Đầu tư phát triển các bậc và loại hình đào tạo đa dạng đáp ứng yêu cầu xã hội theo tiếp cận cả đại chúng và tinh hoa, kiến tạo cơ hội tiếp cận giáo dục đại học và khởi nghiệp cho các phân khúc thị trường lao động của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long và cả nước, đặc biệt là phân khúc thị trường doanh nghiệp vừa và nhỏ.

3.2. Xây dựng tổ hợp đào tạo, nghiên cứu và hệ thống doanh nghiệp với cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại theo tiếp cận đổi mới sáng tạo mở và mô hình đại học khởi nghiệp, chủ động kiến tạo môi trường trải nghiệm thực tế ngay trong khuôn viên đại học, trực tiếp gia tăng giá trị và nguồn thu cho cơ sở giáo dục, cộng đồng và người học.

3.3. Phát triển đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn và khả năng hội nhập quốc tế cao, có phương pháp giảng dạy tích cực, năng lực nghiên cứu và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển bền vững.

3.4. Thiết kế cơ cấu tổ chức phù hợp. Trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng khởi nghiệp, tạo điều kiện cho các hoạt động đổi mới sáng tạo của giảng viên và người học.

3.5. Quản trị đồng thời chất lượng và thương hiệu một cách hiệu quả và thực chất. Xây dựng hình ảnh kèo nhà cái phạt góc thân thiện, có trách nhiệm với cộng đồng trong nước và quốc tế.

4. Slogan

Kiến tạo cơ hội tiếp cận giáo dục đại học và khởi nghiệp cho mọi người.

5. H thng giá tr ct lõi

“Trí tu - Sáng to - Hi nhp - Phát trin”

Facebook youtube zalo
CopyRight © 2020 kèo nhà cái phạt góc