Clicky
HOTLINE: 0939 257 838
Tiếng Việt | English

01/09/2022

QĐ CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH

1. Quyết định số 43/QĐ-ĐHNCT về ban hành Quy định chuẩn đầu ra trình độ TCCN các ngành Dược sĩ, Y sĩ

2. Quyết định số 44/QĐ-ĐHNCT về ban hành Quy định chuẩn đầu ra trình độ CĐ các ngành Dược học, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Công nghệ Kỹ thuật công trình xây dựng, Quản lý đất đai, Quản lý tài nguyên và môi trường

3. Quyết định số 45/QĐ-ĐHNCT về ban hành Quy định chuẩn đầu ra trình độ ĐH các ngành Dược học, Kế toán, QTKD, TC-NH, Quan hệ công chúng, Kiến trúc, KTCT Xây dựng, QL đất đai, QL tài nguyên & môi trường

4. Quyết định số 53/QĐ-ĐHNCT về ban hành Quy định chuẩn đầu ra trình độ ĐH các ngành Luật kinh tế, CNKT hóa học

5. Quyết định số 126/QĐ-ĐHNCT v/v ban hành Chuẩn đầu ra Tin học đối với HSSV trường ĐHNCT

6. Quyết định số 127/QĐ-ĐHNCT v/v ban hành Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đối với HSSV trường ĐHNCT

7.Quy định chuẩn đầu ra trình độ ĐH các ngành Công nghệ thực phẩm

8. Quyết định số 135/QĐ-ĐHNCT v/v ban hành CT bồi dưỡng kỹ năng mềm cho HSSV trường ĐHNCT

9. Quyết định số 136/QĐ-ĐHNCT v/v ban hành CTĐT kỹ năng nghề nghiệp cho HSSV trường ĐHNCT

10. Quyết định số 49/QĐ-ĐHNCT v/v ban hành Chuẩn đầu ra Anh văn - Tin học đối với SV liên thông trường ĐHNCT

11. Quyết định số 65/QĐ-ĐHNCT về ban hành Quy định chuẩn đầu ra trình độ ĐH ngành Công nghệ thông tin

12. Quyết định số 161/QĐ-ĐHNCT v/v ban hành CT bồi dưỡng kỹ năng mềm cho sinh viên liên thông trường ĐHNCT

13. Quyết định số 56/QĐ-ĐHNCT về ban hành Quy định chuẩn đầu ra trình độ ĐH các ngành Xét nghiệp y học, CNKT Ô tô

14. Quyết định số 152/QĐ-ĐHNCT về ban hành Quy định chuẩn đầu ra trình độ ĐH các ngành KT hình ảnh y học, Luật

15. Quyết định số 255/QĐ-ĐHNCT v/v ban hành Chuẩn đầu ra Công nghệ thông tin đối với SV trường ĐHNCT

16. Quyết định số 374/QĐ-ĐHNCT v/v ban hành Chuẩn đầu ra ngành Y khoa trình độ đại học

17. Quyết định số 221/QĐ-ĐHNCT v/v ban hành chương trình đào tạo kỹ năng nghề nghiệp ngành Công nghệ Kỹ thuật ô tô

18. Quyết định số 531/QĐ-ĐHNCT v/v sửa đổi và bổ sung một số điều của Quy định Chuẩn đầu ra trình độ Tiếng Anh của sinh viên, học viên kèo nhà cái phạt góc.

19. Quyết định số 537/QĐ-ĐHNCT v/v ban hành Chuẩn đầu ra ngành Cơ khí động lực trình độ đại học

20. Quyết định số 540/QĐ-ĐHNCT v/v ban hành Chuẩn đầu ra ngành Quản trị kinh doanh trình độ thạc sĩ

21. Quyết định số 631/QĐ-ĐHNCT v/v ban hành Chuẩn đầu ra ngành Dược học trình độ đại học (năm 2018)

22. Quyết định số 20/48/QĐ-ĐHNCT v/v ban hành Quy định điều chỉnh, bổ sung chuẩn đầu ra ngành Công nghệ Kỹ thuật ô tô (2020)

 

Facebook youtube zalo
CopyRight © 2020 kèo nhà cái phạt góc