Clicky
HOTLINE: 0939 257 838
Tiếng Việt | English

14/09/2023

Ngành đào tạo

STT Mã ngành Tên ngành Đơn vị
1 7340101 Quản trị kinh doanh

Khoa Quản trị kinh doanh - Marketing

2 7340115 Marketing

Khoa Quản trị kinh doanh - Marketing

3 7340120 Kinh doanh quốc tế

Khoa Quản trị kinh doanh - Marketing

Facebook youtube zalo
CopyRight © 2020 kèo nhà cái phạt góc