Clicky
HOTLINE: 0939 257 838
Tiếng Việt | English

07/04/2023

Ban Quản lý khu thực hành đa chức năng khu E

Ban Quản lý khu thực hành đa chức năng khu E

(BQL khu E)

 

1. GIỚI THIỆU

Ban Quản lý khu thực hành đa chức năng khu E (BQL khu E) là một đơn vị trực thuộc Trường, được Trường thành lập nhằm mục đích quản lý cơ sở vật chất, cũng như an ninh trật tự tại Khu Thực hành đa chức năng. Là một đơn vị còn khá mới khi được thành lập vào những ngày đầu tháng 6 năm 2020, sau hơn 2 năm đi vào hoạt động tập thể BQL khu E đã và đang từng bước nỗ lực cũng như cố gắng để đảm bảo hoàn thành tốt các công việc cũng như các nhiệm vụ được Nhà trường phân công, góp phần vào công cuộc phát triển chung của Nhà trường.

2. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

2.1 Chức năng

Ban Quản lý Khu Thực hành Đa chức năng khu E (BQL Khu E) là đơn vị trực thuộc Trường có chức năng tham mưu cho Ban Giám hiệu mọi mặt cơ sở vật chất khu E; có nhiệm vụ quản lý cơ sở vật chất và an ninh trật tự tại khu Thực hành đa chức năng (Khu E), xây dựng cảnh quan vệ sinh môi trường trong hệ thống giáo dục và đào tạo chung của Trường.

2.2. Nhiệm vụ được giao

Cụ thể BQL Khu E thực hiện các nhiệm vụ sau:

2.2.1 Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn trong khu E

Đảm bảo an ninh trật tự tại Khu E là nhiệm vụ rất quan trọng, không để xảy ra tình trạng sinh viên tập trung đông gây mất trật tự, an ninh Khu E; vấn đề cháy nổ phải đặt ra thường xuyên trong suốt quá trình quản lý của đơn vị, công tác này phải được đặt lên hàng đầu.

Định kì hàng tháng BQL Khu E thường xuyên tổ chức tập trung để kiểm tra tập huấn cho bảo vệ nội bộ trong công tác phòng chống cháy nổ và các thao tác vận hành tòa nhà (thao tác vận hành, và công tác cứu hộ cứu nạn khi có sự cố trong thang máy, và các trang thiết bị liên quan đến điện nước, xong các buổi tập huấn BQL Khu E đều có biên bản đánh giá cụ thể từng cá nhân).

2.2.2 Công tác quản lý cơ sở vật chất

Lập kế hoạch và phối hợp với các phòng chức năng trong Trường xử lý kịp thời các trang thiết bị cũng như cơ sở vật chất bị hư hỏng trong quá trình sử dụng tại Khu E hàng năm.

Duy tu, bảo dưỡng cơ sở vật chất thông qua công tác sửa chữa nh?公众号:暂未开通 các phòng học, cung cấp đầy đủ điện, nước nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho việc học tập và thực hành của sinh viên.

Giải quyết các vấn đề thắc mắc về phòng học, trang thiết bị cơ sở vật chất tại khu thực hành đa chức năng (Khu E).

Nhận đăng kí thuê sân bóng đá khu AB và khu Thực hành đa chức năng (Khu E).

2.2.3 Quản lý cơ sở vật chất tại Nhà hàng DNC và khu Resort Cán bộ/Giảng viên

Có chức năng sắp xếp, bố trí phòng nghỉ cho Cán bộ giảng viên của Nhà trường ở khu Resort khi có đề nghị mượn phòng được duyệt gửi về từ phòng Tổ chức – Hành chính

Chịu trách nhiệm quản lý và phân công nhân sự phụ trách công tác vệ sinh, cây kiểng toàn Trường

Ngoài công tác an ninh tại khu E, BQL Khu E còn được Nhà trường giao nhiệm vụ phụ trách công tác an ninh tại khu vực cổng chính cũng như phối với lực lượng bảo vệ các khu để đảm bảo công tác an ninh của toàn Trường.

3. NHÂN SỰ

 

4. HOẠT ĐỘNG

4.1 Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan (đơn vị)

Trong năm học 2020-2021 vừa qua đơn vị BQL Khu E đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đạt được danh hiệu lao động tiên tiến năm học 2020 -2021

4.2 Các hoạt động của đơn vị

 Ban Quản lý Khu E luôn đi đầu trong mọi hoạt động giữ vững an ninh trật tự tại Trường cũng như kịp thời giải quyết các vấn đề khó khăn của sinh viên khi học tại khu thực hành đa chức năng. Hỗ trợ phối hợp với các phòng ban chức năng trích xuất dữ liệu camera khi có chỉ đạo của Lãnh đạo xử lý các vụ việc liên quan tới công tác an ninh tại Trường.

5. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Với mong muốn phát huy tinh thần đoàn kết của tập thể. Trong thời gian tới đơn vị sẽ cố gắng hơn nữa trong việc hoàn thành các hoạt động cũng như các phong trào mà Nhà trường đề ra.  Mặc dù là đơn vị còn khá là non trẻ nhưng đơn vị đang cố gắng từng ngày trở thành đơn vị có thành tích xuất sắc trong mỗi năm học.

Ảnh tập thể nhân sự ban Quản lý khu Thực hành đa chức năng khu E

 

Facebook youtube zalo
CopyRight © 2020 kèo nhà cái phạt góc