Clicky
HOTLINE: 0939 257 838
Tiếng Việt | English

20/02/2023

Giới thiệu

KHOA DU LỊCH VÀ QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG - KHÁCH SẠN

1. GIỚI THIỆU CHUNG

Khoa Du lịch và Quản trị Nhà hàng - Khách sạn (Gọi tắt là Khoa Du lịch) được thành lập ngày 14/10/2020 theo Quyết định số 85/QĐ-CTHĐT-ĐHNCT của Chủ tịch Hội đồng kèo nhà cái phạt góc.

Sau 2 năm thành lập, Khoa Du lịch đã có những thay đổi đáng kể và phát triển nhanh chóng, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của Nhà trường. Số ngành đào tạo cũng tăng từ 01 ngành đào tạo đại học lên 03 ngành đào tạo đại học và 01 ngành đào tạo sau đại học.

Hiện nay, Khoa đang đào tạo các ngành sau:

 

2. CƠ CẤU TỔ CHỨC

2.1 Mô hình cơ cấu tổ chức

 

2.2 Lãnh đạo Khoa

Trưởng Khoa: PGS. TS. Đào Ngọc Cảnh

Email: admin@admin.com

Phó Trưởng Khoa: TS. Nguyễn Hồng Gấm

Email: admin@admin.com

TRƯỞNG KHOA

PGS.TS. Đào Ngọc Cảnh

 

PHÓ TRƯỞNG KHOA

TS. Nguyễn Hồng Gấm

 

3. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

KHOA DU LỊCH VÀ QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG - KHÁCH SẠN

Văn phòng Khoa: Phòng E2-12A, Khu E, Tkèo nhà cái phạt góc

Điện thoại: 02923501798;

Email: admin@admin.com

 

 

 

          

Facebook youtube zalo
CopyRight © 2020 kèo nhà cái phạt góc