Clicky
HOTLINE: 0939 257 838
Tiếng Việt | English

01/01/2023

Giới thiệu

PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ - QUẢN LÝ SINH VIÊN

 

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong sinh viên được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ở các Trường đại học cả nước trong tình hình hiện nay. Ý thức được điều đó, trong những năm qua, Trường Đại học Nam Cần Thơ đã không ngừng đổi mới nội dung, hình thức tổ chức công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho sinh viên trong quản lý. Những kết quả đạt được trong thời gian qua đã góp phần không nhỏ vào việc thực hiện sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, với phương châm “Trí tuệ - sáng tạo - hội nhập & phát triển” phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và vùng đồng bằng sông Cửu Long nói riêng.

1. GIỚI THIỆU

Trước yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho công cuộc phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, kèo nhà cái phạt góc được thành lập theo Quyết định số 230/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ và được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép hoạt động đào tạo theo Quyết định số 1335/QĐ-BGDĐT ngày 12 tháng 4 năm 2013. 

Phòng Công tác Chính trị - Quản lý sinh viên (CTCT&QLSV) được thành lập theo Quyết định số 25A/QĐ-CTHĐQT-ĐHNCT ngày 10 tháng 9 năm 2013, một trong các Phòng, Ban trực thuộc kèo nhà cái phạt góc.

2. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Phòng CTCT&QLSV có chức năng tham mưu và chịu trách nhiệm trước Ban Giám hiệu về thực hiện công tác quản lý sinh viên theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định của Nhà trường.

Cụ thể, Phòng CTCT&QLSV thực hiện các nhiệm vụ như sau: tổ chức sinh hoạt giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho sinh viên; tuyên truyền công tác bảo vệ an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội trong trường học và môi trường sinh hoạt của sinh viên; phổ biến, giáo dục pháp luật, văn - thể - mỹ trong sinh viên; tổ chức thi đua, khen thưởng, kỷ luật, việc chấp hành nội quy, quy chế của sinh viên; thực hiện đánh giá, quản lý bình xét rèn luyện của sinh viên; tham mưu công tác giáo viên chủ nhiệm/cố vấn học tập và Đội tự quản của Trường; công tác chế độ chính sách liên quan đến sinh viên (tham mưu cho BGH về việc xin giảm học phí; trợ cấp xã hội; xét cấp học bổng cho sinh viên, tham gia tư vấn tuyển sinh, tham gia hội đồng xét thi đua, khen thưởng, kỷ luật,…); quản lý hoạt động của Ban Cán sự lớp và thực hiện công tác nội - ngoại trú; quản lý hồ sơ nhập học của sinh viên; xác nhận cho sinh viên thực hiện vay vốn tín dụng, xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự, xác nhận hoạt động của sinh viên trong thời gian học tại Trường và một số hoạt động khác theo chức năng.

Ngoài ra, phòng CTCT&QLSV phối hợp cùng các đơn vị trong Nhà trường tổ chức tuần sinh hoạt công dân cho sinh viên đầu khóa học, sinh hoạt đầu năm học và cuối khóa học; hỗ trợ chăm sóc sức khỏe ban đầu và dịch vụ sinh viên theo quy định; thực hiện khám sức khỏe theo quy định cho sinh viên.

3. NHÂN SỰ

Cơ cấu tổ chức: Phòng CTCT&QLSV có 07 thành viên gồm: 01 Trưởng phòng; 06 Chuyên viên; về trình độ: 01 Thạc sĩ; 06 Cử nhân.

Sơ đồ cơ cấu tổ chức Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên

4. HOẠT ĐỘNG

Trong những năm qua, tập thể Phòng CTCT&QLSV luôn đoàn kết và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Nhà trường phân công. Vì vậy, trong suốt thời gian qua phòng CTCT&QLSV được Nhà trường tặng giấy khen tập thể đạt danh hiệu lao động tiên tiến. Đặc biệt, trong năm học 2018-2019 Phòng CTCT&QLSV được UBND thành phố Cần Thơ tặng danh hiệu “tập thể lao động xuất sắc”.

5. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Tiếp tục củng cố và hoàn thiện các cơ chế phù hợp với yêu cầu và nguyện vọng của sinh viên, phòng CTCT&QLSV tiếp tục phấn đấu là đơn vị tin cậy của sinh viên, hỗ trợ sinh viên và thực hiện tốt các chính sách cho sinh viên khi học tập tại trường.

Tập trung mọi hoạt động hướng đến sinh viên, cổ động tinh thần học tập, tạo mọi điều kiện cho sinh viên được đến lớp học; hỗ trợ sinh viên phát triển toàn diện về trí tuệ, thể chất, phẩm chất đạo đức và kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu xã hội.

Ngoài ra, dựa trên các cơ sở định hướng phát triển của Nhà trường, trong thời gian tới Phòng CTCT&QLSV sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp cụ thể, đem lại hiệu quả thiết thực nhằm đảm bảo dân chủ, công bằng, công khai, minh bạch, góp phần giữ vững an toàn về an ninh trật tự trong Nhà trường. Đồng thời, góp phần vào sự phát triển bền vững của kèo nhà cái phạt góc và khẳng định một thương hiệu uy tín, chất lượng trong công tác giáo dục, mang lại tri thức cho toàn xã hội.

Tập thể cán bộ Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên

Facebook youtube zalo
CopyRight © 2020 kèo nhà cái phạt góc