Clicky
HOTLINE: 0939 257 838
Tiếng Việt | English

04/10/2022

Đội ngũ cán bộ, giảng viên

Số giảng viên cơ hữu, cán bộ quản lý kiêm nhiệm công tác giảng dạy của nhà trường chiếm hơn 80% tổng số giảng viên giảng dạy tại Trường. Ngoài ra, Nhà trường còn liên kết các trường đại học có uy tín trong khu vực, thỉnh giảng đối với một số bộ môn, nhằm trang bị thêm kiến thức cho sinh viên.

Facebook youtube zalo
CopyRight © 2020 kèo nhà cái phạt góc