Clicky
HOTLINE: 0939 257 838
Tiếng Việt | English

01/09/2022

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

1.Đề cương chi tiết ngành Kế toán trình độ đại học

2.Đề cương chi tiết ngành Quản trị kinh doanh trình độ đại học

3.Đề cương chi tiết ngành Tài chính - ngân hàng trình độ đại học

4.Đề cương chi tiết ngành Kỹ thuật xây dựng trình độ đại học

5.Đề cương chi tiết ngành Kiến trúc trình độ đại học

6.Đề cương chi tiết ngành Dược học trình độ đại học

7.Đề cương chi tiết ngành Quản lý đất đai trình độ đại học

8.Đề cương chi tiết ngành Quản lý TN&MT trình độ đại học

9.Đề cương chi tiết ngành Quan hệ công chúng trình độ đại học

10.Đề cương chi tiết ngành Luật kinh tế trình độ đại học

11.Đề cương chi tiết ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học trình độ đại học

12.Đề cương chi tiết ngành Kỹ thuật môi trường trình độ đại học

13.Đề cương chi tiết ngành Quản trị DVDL&L trình độ đại học

14.Đề cương chi tiết ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô trình độ đại học

15.Đề cương chi tiết ngành Công nghệ thông tin trình độ đại học

16.Đề cương chi tiết ngành Bất động sản trình độ đại học

17.1 Đề cương chi tiết ngành Luật học trình độ đại học (phần 1)

17.2 Đề cương chi tiết ngành Luật học trình độ đại học (phần 2)

17.3 Đề cương chi tiết ngành Luật học trình độ đại học (phần 3)

17.4 Đề cương chi tiết ngành Luật học trình độ đại học (phần 4)

18.1.Đề cương chi tiết ngành Công nghệ thực phẩm trình độ đại học (các học phần đại cương)

18.2 Đề cương chi tiết ngành Công nghệ thực phẩm trình độ đại học (các học phần cơ sở ngành)

18.3 Đề cương chi tiết ngành Công nghệ thực phẩm trình độ đại học (các học phần chuyên ngành)

19.Đề cương chi tiết ngành Kỹ thuật hình ảnh y học trình độ đại học

20.Đề cương chi tiết ngành Xét nghiệm y học trình độ đại học

Facebook youtube zalo
CopyRight © 2020 kèo nhà cái phạt góc