Clicky
HOTLINE: 0939 257 838
Tiếng Việt | English

01/09/2022

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Chương trình đào tạo ngành Dược, bậc đại học

2. Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng, bậc đại học

3. Chương trình đào tạo ngành Kế toán, bậc đại học

4. Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh, bậc đại học

5. Chương trình đào tạo ngành Tài chính - Ngân hàng, bậc đại học

6. Chương trình đào tạo ngành Kiến trúc, bậc đại học

7. Chương trình đào tạo ngành Quản lý đất đai, bậc đại học

8. Chương trình đào tạo ngành Quản lý tài nguyên và môi trường, bậc đại học

9. Chương trình đào tạo ngành Quan hệ công chúng, bậc đại học

10. Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học, bậc đại học

11. Chương trình đào tạo ngành Luật kinh tế, bậc đại học

12. Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật môi trường, bậc đại học

13. Chương trình đào tạo ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, bậc đại học

14. Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật cơ khí động lực, bậc đại học

15. Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin, bậc đại học

16. Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thực phẩm, bậc đại học

17. Chương trình đào tạo ngành Bất động sản, bậc đại học

18. Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô, bậc đại học

19. Chương trình đào tạo ngành Luật, bậc đại học

20. Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật hình ảnh y học, bậc đại học

21. Chương trình đào tạo ngành Xét nghiệm y học, bậc đại học

22. Chương trình đào tạo ngành Y khoa, bậc đại học

23. Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh, trình độ Thạc sĩ

24. Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh (tiên tiến), bậc đại học

25. Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô (tiên tiến), bậc đại học

26. Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật y sinh, bậc đại học

27. Chương trình đào tạo ngành Khoa học máy tính, bậc đại học

28. Chương trình đào tạo Kinh doanh quốc tế, bậc đại học

29. Chương trình đào tạo ngành Marketing, bậc đại học

30. Chương trình đào tạo ngành Quản trị khách sạn, bậc đại học

31. Chương trình đào tạo ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, bậc đại học

32. Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật phần mềm, bậc đại học

32. Chương trình đào tạo ngành Logistic và quản lý chuỗi cung ứng, bậc đại học

33. Chương trình đào tạo ngành Kinh tế số, bậc đại học

34. Chương trình đào tạo ngành truyền thông đa phương tiện, bậc đại học

35. Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh, bậc đại học

36. Chương trình đào tạo ngành Luật kinh tế, trình độ thạc sĩ

Facebook youtube zalo
CopyRight © 2020 kèo nhà cái phạt góc