Clicky
HOTLINE: 0939 257 838
Tiếng Việt | English

01/09/2022

BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Bản mô tả Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Dược học

2. Bản mô tả Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Luật kinh tế

3. Bản mô tả Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Kỹ thuật xây dựng

4. Bản mô tả Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Quản trị kinh doanh

5. Bản mô tả Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ thông tin

6. Bản mô tả Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô

7. Bản mô tả Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

8. Bản mô tả Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh

9. Bản mô tả Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ thực phẩm

10. Bản mô tả Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Luật

Facebook youtube zalo
CopyRight © 2020 kèo nhà cái phạt góc